Το Αιγαίο των Αγίων

  • Εκτύπωση

Τό Αἰγαῖο τῶν Ἁγίων

Ταξιδιωτική περιγραφή καί τήν ἴδια στιγμή πραγματεία περί πνευματικῆς ζωῆς, μιά σύγχρονη περιήγηση στήν ὀρθόδοξη Ἑλλάδα, μεταφέρει τόν ἀναγνώστη στήν Ἀθήνα, στούς Δελφούς καί στή Θεσσαλονίκη. Καί μετά, στήν Κέρκυρα, στή Μυτιλήνη, στή Σάμο, στήν Πάτμο, στήν Τῆνο, στήν Αἴγινα, στή Σαντορίνη, στήν Εὔβοια καί στήν Ἄνδρο, ἀκολουθεῖ τ’ ἀχνάρια μεγάλων πνευματικῶν μορφῶν τῆς νεοελληνικῆς ἱστορίας:

ὁ Ἀρσένιος ὁ Καππαδόκης, ὁ νέος Μωυσῆς· ὁ Νικόλας Πλανᾶς, ὁ ταπεινός παπάς τῆς Ἀθήνας· οἱ νεομάρτυρες Ραφαήλ, Νικόλαος καί Εἰρήνη τῆς Μυτιλήνης· ὁ ἅγιος Νεκτάριος Αἰγίνης ὁ Θαυματουργός· οἱ μοναχοί Πορφύριος καί Ἀμφιλόχιος εἶναι μερικές ἀπό αὐτές. Σέ κάθε βῆμα τοῦ αἰγαιοπελαγίτικου ὁδοιπορικοῦ, ὁ συγγραφέας ξεκινᾶ ἀνακαλώντας τίς ἀρχαῖες ρίζες τοῦ τόπου –τή μυθολογία ἤ τή λογοτεχνία του– αὐτές πού συνέβαλαν στό νά σφυρηλατηθεῖ τό «ἑλληνικό θαῦμα», πρίν περιγράψει τήν ὀμορφιά μιᾶς χώρας πού δέν ἔπαψε ποτέ νά θρέφει τόν εὐρωπαϊκό πολιτισμό. Τό δεύτερο μέρος τοῦ βιβλίου ἀφιερώνεται ἀποκλειστικά σέ μιά πολύ πρωτότυπη μορφή ἁγιότητας: εἶναι οἱ διά Χριστόν σαλοί, μέ τήν προκλητική καί ἀκατανόητη συμπεριφορά, ἄξιοι διάδοχοι τοῦ κυνικοῦ Διογένη.

Ὁ Ἀλαίν Ντυρέλ ἔχει τιμηθεῖ μέ τό βραβεῖο Χριστιανικοῦ Μυθιστορήματος τό 2011·
ἐπίσης ἔχει τόν τίτλο «Πρεσβευτής τῆς λέσχης UNESCO-Sorbonne»,
πού ἀπονέμεται σέ ἀνθρώπους πού συμβάλλουν στήν εἰρήνη καί τή διαπολιτισμική προσέγγιση τῶν λαῶν.

Τίτλος: Το Αιγαίο των Αγίων
Συγγραφέας: Alain Durel
ISBN: 978-618-81899-6-6
Aρ. Σελίδων: 224
Τιμή: 11 €